Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Spotkanie informacyjne z rodzicami

Zapraszamy wszyskich rodziców uczniów, którzy biorą udział w programie, w I mobilności na spotkanie informacyjne z koordynatorami projektu, które odbędzie się dnia 7 stycznia 2019r.o godzinie 16.00 w sali 31.