Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Maraton Czytelniczy

26 listopada 2018 r w ZSZ nr 1 w Dęblinie odbył się Maraton Czytelniczy. Czytaliśmy pierwszy tom „Potopu” Henryka Sienkiewicza - 100 stron  powieści na 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI (9 rozdziałów) w godz. 11:11-17:00.

O symbolicznej  godzinie Pan Dyrektor Tomasz Jaśkowski w obecności samorządów klasowych, nauczycieli i wyznaczonych uczniów  dokonał uroczystego otwarcia, przybliżając zgromadzonym drogę Polaków do Niepodległości,  a także czytając początek pierwszego rozdziału. Kolejne strony pierwszego tomu kontynuowali p. Urszula Pacholska i ks.Robert Osypowicz. Uczniowie wszystkich klas włączyli się w piękne czytanie wielkiego dzieła polskiego twórcy.

Około godziny 14:30 czytelnicy kończyli 50 stronę powieści. Do kolejnej grupy czytających dołączyli p.pedagog Iwona Zugaj i uczniowie kolejnych klas. Warte podkreślenia jest fakt, że na 50 czytających znalazła się nie tylko młodzież z Polski ale także z Ukrainy i Białorusi.

Uroczyste spotkanie przy świecach i w odpowiedniej oprawie odebrane zostało jako „uczta duchowa” , „to były piękne i niesamowite chwile, które wprowadziły nas w historię XVII w’’ - podkreślali uczniowi. „Nie zapomnimy ich długo”.

Celem spotkania było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości, kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, a także pogłębianie wiedzy o polskiej historii.

Inicjatorem, pomysłodawcą i opiekunem w czasie 7 godzinnego Maratonu była Pani Urszula Pacholska, realizatorka programu ,,NIEPODLEGŁA’’.

Podjęta inicjatywa była także realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Członkowie Koła Miłośników Historii.