Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Powstał kolejny model samolotu

Tym razem celem Stanislava Tymchenko  i Oleksandra Gorbaczenko konstruktorów tego samolotu było zbudowanie maszyny z minimalnym wyposażeniem awionicznym.

Cel został osiągnięty. Czy samolot lata? ...

Jeszcze nie wiemy, próby trwają.

Autor: M.K.