Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

SPOTKANIA UCZNIÓW Z POLICJANTEM

Nasza szkoła już od lat aktywnie współpracuje z organami Policji w celu podnoszenia kultury prawnej oraz przeciwdziałania przejawom patologii w środowisku nauczania i wychowania. Często korzystamy z bogatych doświadczeń policji z zakresu statystyki i analizy danych o przestępczości, informacji o wykroczeniach oraz zajęć przygotowywanych w ramach edukacji prawnej młodzieży i zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego.

W związku z tym odbyły się w naszej szkole zajęcia dla kas pierwszych na temat: „Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa” przeprowadzone przez dzielnicowego
st. asp. Wojciecha Białego:

w dn. 9. 10. 2018r.- dla klas  1ti i 1tk;

w dn. 19. 11. 2018r.- dla klas  1tl i 1te.

W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość przypomnieć sobie podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie, podległości prawne oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drogach.

Pedagog szkolny

Iwona Zugaj