Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Od 1991 roku w trzeci czwartek listopadaobchodzony jest w Polsce Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Tysiące palaczy starają się wytrwać ten jeden dzień w niepaleniu, a część z nich przestaje w ogóle palić.

 

Realizację planu Europy wolnej od dymu tytoniowego osiągamy poprzez tworzenie społecznego i politycznego poparcia idei - organizowanie w skali populacyjnej, ogólnokrajowej i lokalnej kampanii zdrowotnych promujących zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.

Według badań specjalistów, statystyczny palacz podejmuje nawet osiem bezskutecznych prób rzucenia palenia zanim uda mu się przezwyciężyć uzależnienie. Zaledwie 3-5 % palaczy, którzy rzucili palenie bez jakiegokolwiek wsparcia nie wraca do palenia w okresie od 6 do 12 miesięcy.

Podstawą skutecznego rzucenia palenia jest motywacja osoby palącej i pełna informacja na temat trudnej drogi wychodzenia z nałogu.

Dlatego uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie - klasa 1ti  pod opieką p. Iwony Zugaj wzięli udział w happeningu ulicznym. Głównym celem, jaki przyświecał zorganizowaniu happeningu było: promowanie zdrowego stylu życia, promowanie Dnia Rzucania Palenia, obalanie mitów dotyczących nałogów w tym dopalaczy i propagowanie prawd o zagrożeniach, jakie za sobą niesie palenie papierosów, zażywanie nowych narkotyków tzw. dopalaczy, a także uświadomienie młodzieży, że jakość dobrej zabawy nie zależy od spożycia używek!

Uczniowie rozdawali ulotki wydane przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia SANEPID w Lublinie zawierające informacje o szkodliwości nowych narkotyków tzw. dopalaczy

oraz opisujące korzyści wynikające z niepalenia, zachęcali kolegów do zadbania o dietę oraz prawidłowe odżywianie się i życie wolne od nałogów.

Autor: I.Z.