Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kadra
  3. Nauczyciele

Nauczyciele

Lista nauczycieli i pracowników pedegogicznych szkoły

          1.         Adamczyk Beata                                             wychowanie fizyczne                                   

          2.         Aleksiewicz Agata                                          wychowawca w internacie

          3.         Bratoszewska Magdalena                          informatyczne przedmioty zawodowe 

          4.         Bukhovtsev Artur                                           wychowawca w internacie

          5.         Calka Iuliia                                                       wychowawca w internacie

          6.         Domański Czesław                                        mechaniczne przedmioty zawodowe

          7.         Gozdur Halina                                                 przedmioty zawodowe

          8.         Harasymiak Natalia                                     język angielski/język rosyjski

          9.         Jagiełło Krzysztof                                          przedmioty zawodowe

        10.        Jaśkowski Tomasz                                         przedmioty zawodowe

        11.        Kiebzak Jolanta                                              historia

        12.        Kilian Andrzej                                                   kolejowe przedmioty zawodowe

        13.        Kostyra Urszula                                               język polski

        14.        Kowalska Ewa                                                 język polski

        15.        Kowalska Teresa                                            język polski/wiedza o kulturze

        16.        Kowalewski Paweł                                        kolejowe przedmioty zawodowe

        17.        Kupiec Krzysztof                                             przedmioty zawodowe

        18.        Kupiec Marek                                                  wychowawca w internacie

        19.        Lentas Mirosław                                             lotnicze przedmioty zawodowe

        20.        Lewicki Ireneusz                                             informatyczne przedmioty zawodowe

        21.        Liszkiewicz Beata                                          język angielski/język francuski

        22.        Malska Monika                                               wychowawca w internacie

        23.        Matysek Mieczysława                                  chemia

        24.        Maziarek Grażyna                                          wychowawca w internacie

        25.        Miażdżyk Ilona                                                przedmioty zawodowe

        26.        Misiak Artur                                                      matematyka/informatyka

        27.        Mizak Dariusz                                                  lotnicze przedmioty zawodowe

        28.        Nowak Tomasz                                               wychowanie fizyczne

        29.        Nowak Włodzimierz                                     mechaniczne przedmioty zawodowe

        30.        Nurzyński Przemysław                                kolejowe przedmioty zawodowe

        31.        Pacholska Urszula                                        historia

        32.        Pacholski Artur                                               wychowanie fizyczne

        33.        Parysek Arkadiusz                                         informatyczne przedmioty zawodowe

        34.        Pawłowska Monika                                      język niemiecki

        35.        Pielak Marta                                                    kierownik internatu

        36.        Puchniak Anna                                               język angielski/język niemiecki

        37.        Pyt Tomasz                                                       przedmioty zawodowe

        38.        Radomska Małgorzata                                wychowawca w internacie/bibliotekarz

        39.        Rayski Jacek                                                    informatyczne przedmioty zawodowe

        40.        Rybak Zofia                                                      wychowawca w internacie

        41.        Saracen Renata                                              język angielski

        42.        Sawczyk Henryk                                             przedmioty zawodowe

        43.        Sawicki Łukasz                                                religia katolicka

        44.        Seredyn Marek                                                 kolejowe przedmioty zawodowe

        45.        Smaga Szymon                                               informatyczne przedmioty zawodowe

        46.        Stępień Zdzisław                                            lotnicze przedmioty zawodowe

        47.        Strumnik Anna                                                wychowawca w internacie/bibliotekarz

        48.        Szczur Jarosław                                              religia prawosławna

        49.        Teodorowicz Marzena                                  biologia/edukacja dla bezpieczeństwa

        50.        Twardowski Leszek                                       lotnicze przedmioty zawodowe

        51.        Ungiert  Agnieszka                                        matematyka/fizyka

        52.        Warowna Anna                                               matematyka

        53.        Więsek Małgorzata                                        geografia/religia

        54.        Wojdat Magdalena                                        fizyka/matematyka

        55.        Wojtaś Mariusz                                                elektryczne przedmioty zawodowe

        56.        Zagożdżon Karol                                            elektryczne przedmioty zawodowe

        57.        Zugaj Iwona                                                     pedagog szkolny