Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kadra
  3. Nauczyciele

Nauczyciele

Lista nauczycieli i pracowników pedegogicznych szkoły

          1.         Adamczyk Beata                                            wychowanie fizyczne                                   

          2.         Aleksiewicz Agata                                         wychowawca w internacie

          3.         Bratoszewska Magdalena                      informatyczne przedmioty zawodowe 

          4.         Bukhovtsev Artur                                           wychowawca w internacie

          5.         Calka Iuliia                                                         wychowawca w internacie

          6.         Domańska Arlena                                          język angielski

          7.         Domański Czesław                                      mechaniczne przedmioty zawodowe

          8.         Dominiak Anna                                               geografia

          9.         Harasymiak Natalia                                    język angielski/język rosyjski

        10.        Jagiełło Krzysztof                                         przedmioty zawodowe

        11.        Jaśkowski Tomasz                                      przedmioty zawodowe

        12.        Joński Łukasz                                                wychowanie fizyczne

        13.        Kasiński Janusz                                            kolejowe przedmioty zawodowe

        12.        Kiebzak Jolanta                                            historia

        13.        Kilian Andrzej                                                  kolejowe przedmioty zawodowe

        14.        Kłos Mariusz                                                    mechaniczne przedmioty zawodowe

        15.        Kołodziejski Dariusz                                  informatyczne przedmioty zawodowe

        16.        Kostyra Urszula                                              język polski

        17.        Kowalska Ewa                                                 język polski

        18.        Kowalska Teresa                                          język polski/wiedza o kulturze

        19.        Kowalska Urszula                                        religia

        20.        Kowalewski Paweł                                      kolejowe przedmioty zawodowe

        21.        Kupiec Krzysztof                                           przedmioty zawodowe

        22.        Kupiec Marek                                                 wychowawca w internacie

        23.        Lentas Mirosław                                           lotnicze przedmioty zawodowe

        24.        Lewicki Ireneusz                                          informatyczne przedmioty zawodowe

        25.        Liszkiewicz Beata                                       język angielski/język francuski

        26.        Malska Monika                                             wychowawca w internacie/matematyka

        27.        Matysek Mieczysława                             chemia

        28.        Maziarek Grażyna                                      wychowawca w internacie

        29.        Miażdżyk Ilona                                             przedmioty zawodowe

        30.        Misiak Artur                                                    matematyka/informatyka

        31.        Nowak Tomasz                                            wychowanie fizyczne

        32.        Nurzyński Przemysław                          kolejowe przedmioty zawodowe

        33.       Opaliński Dariusz                                       lotnicze przedmioty zawodowe

        34.        Ks.Osypowicz Robert                             religia

        35.        Pacholska Urszula                                    historia

        36.        Pacholski Artur                                            wychowanie fizyczne

        37.        Pawłowska Monika                                  język niemiecki

        38.        Pielak Marta                                                 kierownik internatu

        39.        Piskała Ireneusz                                         kolejowe przedmioty zawodowe

        40.        Puchniak Anna                                            język angielski/język niemiecki

        41.        Pyt Tomasz                                                    przedmioty zawodowe

        42.        Radomska Małgorzata                         wychowawca w internacie/bibliotekarz

        43.        Rayski Jacek                                                informatyczne przedmioty zawodowe

        44.        Rybak Zofia                                                   wychowawca w internacie

        45.        Sawczyk Henryk                                        przedmioty zawodowe

        46.        Seredyn Marek                                           kolejowe przedmioty zawodowe

        47.        Smaga Szymon                                           informatyczne przedmioty zawodowe

        48.        Stępień Zdzisław                                       lotnicze przedmioty zawodowe

        49.        Strumnik Anna                                             wychowawca w internacie/bibliotekarz

        50.        Ks.Szczur Jarosław                                   religia prawosławna

        51.        Teodorowicz Andrzej                              mechaniczne przedmioty zawodowe

        52.        Teodorowicz Marzena                            biologia/edukacja dla bezpieczeństwa

        53.        Ungiert  Agnieszka                                    matematyka/fizyka

        54.        Więsek Małgorzata                                   geografia/religia

        55.        Wojdat Magdalena                                  fizyka/matematyka

        56.        Wojtaś Mariusz                                            elektryczne przedmioty zawodowe

        57.        Zagożdżon Karol                                         elektryczne przedmioty zawodowe

        58.        Zugaj Iwona                                                    pedagog szkolny