Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kadra
  3. Nauczyciele

Nauczyciele

Lista nauczycieli i pracowników pedegogicznych szkoły

          1.         Adamczyk Beata                                            wychowanie fizyczne                                   

          2.         Aleksiewicz Agata                                         wychowawca w internacie

          3.         Bratoszewska Magdalena                      informatyczne przedmioty zawodowe 

          4.         Bukhovtsev Artur                                           wychowawca w internacie

          5.         Calka Iuliia                                                         wychowawca w internacie

          6.         Domańska Arlena                                          język angielski

          7.         Domański Czesław                                      mechaniczne przedmioty zawodowe

          8.         Harasymiak Natalia                                    język angielski/język rosyjski

          9.         Jagiełło Krzysztof                                         przedmioty zawodowe

        10.        Jaśkowski Tomasz                                      przedmioty zawodowe

        11.        Jesion Andrzej                                                lo tnicze przedmioty zawodowe

        12.        Kiebzak Jolanta                                            historia

        13.        Kilian Andrzej                                                  kolejowe przedmioty zawodowe

        14.        Kołodziejski Dariusz                                  informatyczne przedmioty zawodowe

        15.        Kostyra Urszula                                              język polski

        16.        Kowalska Ewa                                                 język polski

        17.        Kowalska Teresa                                          język polski/wiedza o kulturze

        18.        Kowalewski Paweł                                      kolejowe przedmioty zawodowe

        19.        Kupiec Krzysztof                                           przedmioty zawodowe

        20.        Kupiec Marek                                                 wychowawca w internacie

        21.        Lentas Mirosław                                           lotnicze przedmioty zawodowe

        22.        Lewicki Ireneusz                                          informatyczne przedmioty zawodowe

        23.        Liszkiewicz Beata                                       język angielski/język francuski

        24.        Malska Monika                                             wychowawca w internacie/matematyka

        25.        Matysek Mieczysława                             chemia

        26.        Maziarek Grażyna                                      wychowawca w internacie

        27.        Miażdżyk Ilona                                             przedmioty zawodowe

        28.        Misiak Artur                                                    matematyka/informatyka

        29.        Nowak Tomasz                                            wychowanie fizyczne

        30.        Nowak Włodzimierz                                mechaniczne przedmioty zawodowe

        31.        Nurzyński Przemysław                          kolejowe przedmioty zawodowe

        32.        Ks.Osypowicz Robert                             religia

        33.        Pacholska Urszula                                    historia

        34.        Pacholski Artur                                            wychowanie fizyczne

        35.        Pawłowska Monika                                  język niemiecki

        36.        Pielak Marta                                                 kierownik internatu

        37.        Puchniak Anna                                            język angielski/język niemiecki

        38.        Pyt Tomasz                                                    przedmioty zawodowe

        39.        Radomska Małgorzata                         wychowawca w internacie/bibliotekarz

        40.        Rayski Jacek                                                informatyczne przedmioty zawodowe

        41.        Rybak Zofia                                                   wychowawca w internacie

        42.        Sawczyk Henryk                                        przedmioty zawodowe

        43.        Seredyn Marek                                           kolejowe przedmioty zawodowe

        44.        Smaga Szymon                                           informatyczne przedmioty zawodowe

        45.        Stępień Zdzisław                                       lotnicze przedmioty zawodowe

        46.        Strumnik Anna                                             wychowawca w internacie/bibliotekarz

        47.        Ks.Szczur Jarosław                                   religia prawosławna

        48.        Teodorowicz Marzena                            biologia/edukacja dla bezpieczeństwa

        49.        Ungiert  Agnieszka                                    matematyka/fizyka

        50.        Więsek Małgorzata                                   geografia/religia

        51.        Wojdat Magdalena                                  fizyka/matematyka

        52.        Wojtaś Mariusz                                            elektryczne przedmioty zawodowe

        53.        Zagożdżon Karol                                         elektryczne przedmioty zawodowe

        54.        Zugaj Iwona                                                    pedagog szkolny