Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Samorząd Uczniowski

Oto nasz nowo wybrany zarząd Samorządu Uczniowskiego:

• Przewodniczący – Weronika Świtkiewicz II TI
• Zastępca Przewodniczącego – Marcin Cieśla II TE 
• Zastępca Przewodniczącego – Bartosz Pękala III TL2 
• Prezes Szkolnego Klubiku Wolontariusza - Oliwia Długoszek II TK 
• Protokolant - Hubert Kopacz III TL2
• Senior - Piotr Zadróżny IV TL2
• Członkowie zarządu:

                           Kajetan Pawelec II TI
                           Tomasz Sudoł II TE
                           Jakub Kurant II TL1
                           Patryk Sędowski II TL1

Opiekun Samorządu – pani Małgorzata Radomska