Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

PIERWSZY MIĘDZYINTERNACKI TURNIEJ SZACHOWY „INTERSZACHY 2018” / REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO

Regulamin turnieju szachowego planowanego na dzień 16 października
2018 r. w Internacie ZSZ Nr 1 w Dęblinie, godzina rozpoczęcia 15:30,
przewidywana godzina zakończenia 18:00.

 

PIERWSZY MIĘDZYINTERNACKI TURNIEJ SZACHOWY

„INTERSZACHY 2018"

 

1. CELE TURNIEJU:

- popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży,
- rozwój intelektualny młodzieży,
- propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym),
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży.

 

2. ZGŁOSZENIA:

- Zgłoszenia przyjmował Marek Kupiec do 05.10.2018 r.

 

3. CZAS I MIEJSCE TURNIEJU:

16 październik 2018 r. w Internacie ZSZ Nr 1 w Dęblinie
Godzina rozpoczęcia 15:30, planowane zakończenie godz. 18:00


4. UCZESTNICY:
- wychowankowie internatów ( dwie osoby z tego samego internatu)


5. SYSTEM I TEMPO GRY:
Turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach:
- rozgrywki wstępne, do gry przystąpią wychowankowie tego samego internatu aby wyłonić zwycięzcę który przejdzie do finałowych rozgrywek,
- rozgrywki finałowe,
- 20 minut dla zawodników na całą partię.


6. NAGRODY:
- zwycięzcy trzech pierwszych miejsc dostają nagrody.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- prawo interpretacji należy do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne,
- organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian organizacyjnych i regulaminowych w celu sprawnego przeprowadzenia turnieju,
-udział w turnieju wiąże się z akceptacja i wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie.

 

Autor: A.A. i M.K.