Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć dla I i II grupy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Plan zajęć przygotowujących do wyjazdu na staż - zajęcia obowiązkowe.

 

 

6.10

13.10.

20.10.

27.10.

3.11.

10.11.

17.11.

24.11.

1.12.

j. angielski

 5g

 

 

5 g.

--------

5 g.

5 g.

 

 

j. hiszpański

 

 5g.

5 g.

 

--------

 

 

 

 

przyg. kulturowe

 

3g 

2 g.

 

--------

 

 

 

 

przyg. pedagogicz.

 

 

 

 

--------

 

 

 5 g.

 

 

 

I mobilność, wyjazd 20.01. – 2.02.2018

II mobilność, wyjazd 17.03. – 30.03.2018

 

 

 

j. angielski – 20 godzin

j. hiszpański – 10 godzin                  

przyg. kult. – 5 godzin

przyg. pedag. – 5 godzin

 

 

 

dodatkowo 2-godzinny kurs szkoleniowy BHP