Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

„Sprzątanie Świata - Polska 2018”.

W tym roku pod hasłem „Akcja-segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Pod takim hasłem w dniach 21, 22, 23 września przeprowadzona została, już po raz 25–ty (jubileuszowy), na terenie Polski akcja „Sprzątanie Świata”. Nasza Szkoła tradycyjnie włączyła się w tę, koordynowaną przez Urząd Miasta, akcję.

Jak co roku, w trzeci weekend września wolontariusze w różnych zakątkach kraju, uzbrojeni w worki na śmieci i rękawice brali udział w największej w Polsce akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata - Polska 2018”.
Celem tegorocznej kampanii było zwrócenie uwagi na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.
W dniu 21.09.2018 uczniowie klas pierwszych 1 ti, 1 te, pod opieką wychowawców – Pani Marzeny Teodorowicz, Pani Agnieszki Ungiert w towarzystwie Pani Małgorzaty Radomskiej, Pani Julii Całki wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Sprzątanie objęło ulice: Tysiąclecia, Naddatki, część Lipowej, oraz drogę w kierunku miejscowości Stawy. Efektem pracy uczniów było uporządkowanie terenu i zebranie ponad 20 worków śmieci. Jak zwykle młodzież wzorowo wywiązała się z powierzonego zadania.
M.T.