Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy w dniu 14 września 2018 na godzinę 15.30 do sali 21 rodziców uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Zawodowcy z Dęblina na europejskim rynku pracy" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne dotyczące mobilości, która odbędzie się w listopadzie i grudniu 2018.