Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r. społeczność szkolna powitała nowy rok szkolny 2018/2019. Pani Dyrektor Jolanta Kiebzak powiatała licznie zgromadzonych uczniów oraz ich rodziców. W uroczystości szkolnej udział wzięła również Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Hanna Czerska. 

W trakcie trwania uroczystości wręczone zostały stypendia dla najlepszych uczniów.

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 Minister Edukacji Narodowej wystosowała list do nauczycieli oraz rodziców. Poniżej znajdują się oba listy. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli: pobierz

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów: pobierz