Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Zebrania z rodzicami

Przewidywane terminy zebrań z rodzicami:*

18 września 2017r.* - Wybór Klasowych Rad Rodziców, prezentacja Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktyki. Zatwierdzenie Planów Pracy Wychowawców Klasowych. Ubezpieczenia uczniów.

6 listopada 2017r.* - Zebranie śródsemestralne. Oceny i frekwencja.
Prelekcja: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

25 stycznia 2018r.* - Zebranie semestralne. Podsumowanie klasyfikacji za I semestr.

9 kwietnia 2018r.* - Zebranie śródsemestralne. Oceny i frekwencja.
Prelekcja: Rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków i substancji szkodliwych.

 

*Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie.

 

 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH*

 

przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych:

do 8 grudnia 2017r.- w klasach programowo najwyższych;

do 5 stycznia 2018r. - w klasach 1 – 3;  

 

przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych:

do 28 marca 2018r. - w klasach programowo najwyższych;

do 28 maja 2018r. - w klasach 1 – 3;

 

*Informacje przekazywane są pisemnie przez wychowawców (za potwierdzeniem).

 

 

KONSULTACJE  DLA  RODZICÓW:

 

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca nauczyciele pełnią dyżur w szkole w godzinach 1600 – 1700. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców.

Terminy konsultacji:

         I sem.                                                   II sem.

2 października 2017r.                       5 marca 2018r.

6 listopada 2017r.                             4 czerwca 2018r.

4 grudnia 2017r.