Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Spotkanie komisji rekrutacyjnej

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2018r. o godzinie 9.00, odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej , mające na celu wybranie uczniów biorących udział w projekcie. Wyniki rekrutacji  - lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu wraz z listami rezerwowymi zostaną opublikowane tego samego dnia na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone w gablocie informacyjnej szkoły.