Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Wychowawcy klas

Lista wychowawców poszczególnych oddziałów w Zespole Szkół zawodowych nr 1

Klasa

Wychowawca

Sala

1tl

mgr Nowak Tomasz

22

1tm

mgr Beata Liszkiewicz

29

1tk

mgr Beata Adamczyk

19

1ti/e

mgr Monika  Pawłowska

108

2 tl1

mgr Renata Saracen

109

2 tl2

mgr Artur Pacholski

32

2 ti

mgr Ireneusz Lewicki

111

2 tme

mgr Iwona Zugaj

118

2 tk

mgr Urszula Pacholska

17

3 tl1

mgr Małgorzata Więsek

21

3 tl2

mgr Anna Puchniak

113

3 tm/i

mgr Teresa Kowalska

104

3 te/a

mgr Marzena Teodorowicz

101

4 tl1

mgr inż. Włodzimierz Nowak

23

4 tl2

mgr Urszula Kostyra

18

4 tm/e

mgr Artur Misiak

31

4 ti/a

mgr inż. Jacek Rayski

114