Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Wychowawcy klas

Lista wychowawców poszczególnych oddziałów w Zespole Szkół zawodowych nr 1

 

 

Klasa

Wychowawca

1tli

mgr Karolina Rymkiewicz- Rogacka

1tke

mgr Natalia Harasymiak

1l4

mgr Beata Adamczyk

1i4A

mgr Agnieszka Piwońska-Filipek

1i4B

mgr Artur Pacholski

1e4

mgr Urszula Pacholska

1k4

mgr inż. Andrzej Teodorowicz

2te

mgr Agnieszka Ungiert

2ti

mgr Marzena Teodorowicz

2tk

mgr Teresa Kowalska

2tl

mgr Anna Puchniak

3tme

mgr Artur Misiak

3ti

mgr inż. Jacek Rayski

3tk

mgr Urszula Kostyra

3tl

mgr Magdalena Wojdat

4tl

mgr Nowak Tomasz

4tm

mgr Beata Liszkiewicz

4tk

mgr  Łukasz Joński

4ti/e

mgr Monika  Pawłowska