Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Wizyta samochodu- laboratorium firmy ,,Wago” w Technikum Elektrycznym w Dęblinie.

Z rodziną złączek elektrycznych i systemów połączeń elektrycznych firmy ,,Wago” zapoznaliśmy się  na targach   z branży elektrycznej ,,Energetics” w  Lublinie na, które uczniowie jeżdżą co roku .

Oferta firmy poza zestawami testowymi na wyposażenie pracowni instalacji elektrycznych przewidywała również wizytę laboratorium mobilnego czyli ,,Klementyny”.

W dniu 15 maja 2018 r. odbyły się w ,,Klementynie” zajęcia dla 5 grup uczniów klas 1,2,3 technikum obejmujące:

  1.  Zagadnienia jakości połączeń elektrycznych różnych systemów z wyeksponowaniem zalet połączeń szybkiego montażu ,,Wago”
  2. Pokazy poprawnego stosowania systemu.
  3. Sprawdzenia połączeń pod obciążeniem prądem elektrycznym.
  4. Sprawdzenie odporności połączeń na drgania  i wibracje.

Pan Piotr Muskała szybko potrafił zainteresować uczniów i poprowadzić zajęcia w formie pogadanki. Na pewno uczestnicy zostali przekonani ostatecznie do stosowania złączek i systemów ,,Wago”. W szkole używamy ich na zajęciach z montażu instalacji elektrycznych.

 

Autor: Karol Zagożdżon