Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Informacje

Wzór wniosku o przyjecie do internatu:     plik do pobrania

  

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacje dla wychowanków Internatu ZSZ nr 1 na rok szkolny 2018/2019:

  

Informujemy, że opłaty za poszczególne posiłki wynoszą:

   śniadanie -3,50 zł

   obiad -6,00 zł

   kolacja -3,50 zł

   (dzienna stawka żywieniowa -  13,00 zł)

 

Opłaty w roku szkolnym 2018/19:

   -zakwaterowanie -50,00 zł  (miesięcznie)

  -kaucja -200,00 zł (jednorazowo)

  -wyżywienie:

  opłata za maj - 286,00 zł –grupa ukraińska

  opłata za czerwiec- 247,00 zł –grupa ukraińska

 

 

Opłaty przyjmowane są w dziale księgowości ZSZ Nr 1 lub przez konto bankowe:

69 8724 0005 2001 0001 9624 0003 (WYŻYWIENIE)

96 8724 0005 2001 0001 9624 0002 (ZAKWATEROWANIE)

Ważne!!!: opłaty za internat należy regulować do 10 -dnia każdego miesiąca.

 

  

Informujemy, że Zespół Wychowawców Internatu dyżuruje podczas 1 - szych poniedziałków miesiąca

w budynku internatu -pok.105, w godz. 16.00-17.00.

 

        Regulaminem internatu. Do pobrania znajduje sie tutaj: pobierz

        Instrukcja postepowania z wychowankami z cukrzycą: pobierz

        Wzór wniosku o przyjecie do internatu: pobierz

 

Nasz internat mieści się na wspólnym obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Dysponujemy 145 miejscami w 3-osobowych pokojach. Internat oferuje  7-dniową całodobową opiekę wychowawców. W internacie znajduje się stołówka oferująca całodzienne wyżywienie.

Internat zapewnia czas na odpoczynek, naukę, aktywne spędzanie czasu wolnego, a także rozwijanie zainteresowań. Internat to „drugi dom” uczący samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych, wychowuje i otwiera na przyjaźnie. W trosce o pełny i integralny rozwój oraz bezpieczeństwo wychowanków wychowawcy internatu oczekują ścisłej współpracy z Rodzicami.

 

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Internat czynny jest w okresie całego roku szkolnego.
O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

  • ­    mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,
  • ­    wykazujący się odpowiednią oceną z zachowania,
  • ­    posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Dęblinie i najbliższej okolicy.
Internat organizuje współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów w nauce i zachowaniu, rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz problemów materialnych i organizacyjnych internatu. Rodzice (opiekunowie) mogą odwiedzać swoje dzieci w internacie za zgodą wychowawcy internatu.

 

 

Wychowawcy w internacie i Młodzieżowa Rada Internatu:

 

Pielak Marta   -  kierownik internatu

INTERNAT   kontakt telefoniczny: 693-346-689


Wychowawcy:                                                                                   Młodzieżowa Rada Internatu:


1. Aleksiewicz Agata                                                                                  Przewodniczący - Kyryl Moskaliuk
    

2. Bakiera Elżbieta                                                                                     Zastępca                - Yurii Kukurudza

          
3. Bukhovtsev Artur                                                                                   Skarbnik                - Vadym Patoska   
    
4. Calka Iuliia                                                                                               

5. Kowalska Ewa

6. Kupiec Marek

7. Liszkiewicz Beata

8. Malska Monika

9. Maziarek Grażyna

10. Radomska Małgorzata

11. Rybak Zofia

12. Strumnik Anna