Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Wiosenne prace porządkowe

Na terenie przyległym do internatu mieszkańcy internatu i wychowawcy wspólnymi siłami zajęli się „wiosennymi pracami ogrodniczymi”. Naszym celem było:

1. poprawa wizerunku otoczenia Internatu ZSZ nr 1 w Dęblinie

2. Wdrażanie młodzieży do wiosennych prac porządkowych

3. Młodzież z klasy technik architektury krajobrazu miała możliwość zastosowania w praktyce nabytą podczas zajęć szkolnych wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne

4. Wychowankowie internatu pod opieką grona wychowawców  mieli możliwość (pogoda sprzyjała J) czynnie uczestniczyć w działaniach pro ekologicznych, dbając o swoje najbliższe „zielone” otoczenie

5. Nietrudno zauważyć na dołączonych zdjęciach , że wychowawcy także dołożyli się swoją pracą do osiągniętych przez młodzież efektów

Mamy nadzieję, że efekty wspólnej pracy będą widoczne z biegiem lat.

Autor: MP i MK