Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE - CZY WARTO BYĆ KRWIODAWCĄ?

W dniu 27 lutego 2018 r. grupa wychowanków Internatu wzięła udział w zajęciach prozdrowotnych mających na celu kształtowanie aktywnej i świadomej postawy wobec honorowego krwiodawstwa: Twoja krew, moje życie – czy warto zostać krwiodawcą?

W czasie zajęć wychowankowie zapoznali się z definicją krwiodawstwa, funkcjami i grupami krwi, czynnikami wpływającymi na wzrost zapotrzebowania na krew, cechami dawcy oraz korzyściami wynikającymi z oddawania krwi a także ze stereotypami związanymi z krwiodawstwem.

Chłopcy z uwagą i w skupieniu słuchali i przyswajali wiadomości, czego dowodem był test na zakończenie zajęć, z którym wszyscy poradzili sobie znakomicie.

Odpowiadając na pytanie zawarte w temacie zajęć, wszyscy zgodnie przyznali, że warto zostać krwiodawcą.

Autor: AA