Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Informacja dla uczniów

W dniu 2 listopada o godz.10.25 w Sali 21 odbędzie się Scypemeeting dla wszystkich uczestników projektu z przedstawicielami Firmy „ Your International Training” w celu poznania umiejętności językowych uczestników i pierwszego wzajemnego poznania się. Obecność obowiązkowa!!!