Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Informacja dla rodziców

Informujemy, że w dniu 6 listopada  o godz. 16.00 w auli szkolnej odbędzie się zebranie z rodzicami uczestników  projektu. Celem zebrania jest omówienie wszystkich spraw związanych z wyjazdem młodzieży do Irlandii, przypomnienie regulaminu wyjazdu i pobytu,  przypomnienie rodzicom celów wyjazdu oraz informacja o miejscach praktyk i zamieszkania.  Obecność obowiązkowa!!!