Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Informacja dla uczniów

Informujemy, że w dniu 6 listopada  o godz. 15.00 w Sali 21 podpisywane będą umowy z uczestnikami projektu. Obecność obowiązkowa!!! W imieniu niepełnoletnich uczniów umowy muszą podpisać rodzice lub opiekunowie prawni.