Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Program Erasmus+ ponownie w naszej szkole!

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, po raz kolejny weźmie udział w realizacji projektu mobilności pt. Staż na start II,  który jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+...

Projekt będziemy realizować w niezmienionym składzie, tj. w  konsorcjum z firmą szkoleniową DZ Consulting Sp. z o.o. z Krakowa, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 im. F. Siemiradzkiego
w Bydgoszczy, Zespołem Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, a także w partnerstwie z agencją szkoleniowo-edukacyjną Euromind oraz Instituto Tecnológico Superior ADA z Sewilli.

Celem główny projektu „Staż  na start II”  jest umożliwienie uczniom zdobycie dodatkowego, praktycznego doświadczenia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych dzięki udziałowi
w zagranicznym stażu.

Projekt jest dedykowany łącznie 60 uczniom i uczennicom, kształcącym się w klasach o profilu technik mechanik lotniczy, technik awionik oraz zakłada udział w 2-tygodniowym stażu realizowanym w Sewilli.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 10 uczniów naszej szkoły.

Program stażu będzie odbywał się w warsztatach Instituto Tecnológico Superior ADA w Sewilli oraz
 w miarę możliwości w siedzibach lokalnych przedsiębiorstw, np. AIRBUS Defence & Space oraz Aeroaljarafe.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Dofinansowanie pokrywa udział uczniów w bezpłatnych zajęciach językowo-kulturowo-pedagogicznych, przygotowujących do udziału w stażu, koszty transportu, pobytu, wyżywienia, ubezpieczenia i opieki ze strony instytucji przyjmujących.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.11.2016 do 28.02.2018.

O naborze do projektu powiadomimy wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!