Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689

Informacja dla rodziców

W dniu 18 września 2017 r. w auli szkolnej odbędzie się informacyjno-organizacyjne zebranie rodziców uczniów wyjeżdżających na zagraniczne praktyki do Irlandii. Prosimy Państwa o przybycie.