Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Obchody Święta NIepodległości w naszej szkole

To już kolejny raz w wyjątkowej atmosferze, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie w obecności Dyrekcji Szkoły Pani  Jolanty Kiebzak, nauczycieli i wychowawców mieli okazję uczestniczyć w uroczystej akademii      z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 9 listopada 2017 roku o godzinie 11:30 młodzież pod kierunkiem pani Urszuli Pacholskiej przedstawiła montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej. Zgromadzeni odśpiewali wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” i „Rotę”.

 Wśród pieśni legionowych wykonane zostały przez polsko-ukraińską młodzież „Legiony”, ” Piechota”, „Wojenka”  i  ” Ułani”( z podziałem na głosy). Cała uroczystość miała podniosły charakter. Dyrekcja Szkoły osobiście podziękowała artystom i Pani Urszuli, a publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.

Lekcja patriotyzmu i wartości w niej przekazane pozostaną na długo w naszej pamięci.