Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Staż na start II”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rusza nabór do projektu „Staż na start II”.

Uczestnikami projektu mogą być uczennice/uczniowie kształcący się w zawodach technik mechanik lotniczy/ technik awionik, którzy w dniu wyjazdu będą uczniami klasy III lub IV, nie uczestniczyli jak dotąd w podobnym projekcie mobilności oraz znają język angielski lub hiszpański w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację...

Zasady naboru:

  • Uczeń jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [pobierz];
  • Dokumenty rekrutacyjne (załączniki nr 2-5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie)  przyjmuje sekretariat szkoły (pokój nr 5) - Pani Jolanta Chojnacka oraz Pani Edyta Fuksiewicz.
  • Termin złożenia dokumentów: od 02 do 31 stycznia 2017;
  • O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydować suma punktów przyznana za kryteria szczegółowe określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Oświadczenie kandydata: pobierz

Zgoda rodzica: pobierz

Opinia wychowawcy: pobierz

 

 

Zapytania w sprawie projektu:

tel. 505 796 354

e-mail: ilona.finc@dz-consulting.pl

https://www.facebook.com/staznastart

oraz

Tomasz Jaśkowski - wicedyrektor szkoły

zsz1deblin_nadzor@interia.pl

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+