Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

„EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI – ZAWODOWY START – edycja 2” - Program Erasmus+

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rusza nabór do projektu „EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI – ZAWODOWY START – edycja 2” - Program Erasmus+.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczennice/uczniowie kształcący się w zawodach technik mechanik lotniczy, którzy w dniu wyjazdu będą uczniami klasy III lub IV, nie uczestniczyli jak dotąd w podobnym projekcie mobilności oraz znają język angielski lub hiszpański w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Nabór dotyczy grup wyjeżdżających w roku szkolnym 2021/2022r.

Szczegóły znajdują się w panelu bocznym strony w zakładce: Erasmus+ Technik mechanik lotniczy/rekrutacja