Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Kolejny sukces ucznia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

„Lubelska kuźnia talentów” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkół zawodowych.

 

Program ten zakłada przyznanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zaszczytem dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie jest fakt, że kryteria spełnił uczeń klasy III technikum  informatycznego Kacper Pioterczak . Ucznia wspiera Pani Iwona Zugaj, zaś opiekunem merytorycznym jest Pan Ireneusz Lewicki.

Nagrodzonemu uczniowi dziękujemy i życzymy dalszego rozwoju i wielu sukcesów.

Autor: Jolanta Kiebzak