Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

PROMUJEMY KRWIODAWSTWO

„ODDAJĄC KREW – RATUJESZ ŻYCIE”

 

W środę 12 lutego br. w naszej szkole po raz kolejny odbyła się AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA. Decyzja o byciu dawcą krwi to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może ta krew uratuje życie innego człowieka. Tym bardziej cieszy fakt, że młodzież naszej szkoły tak chętnie i tak licznie bierze udział w tym szczytnym przedsięwzięciu. Cieszymy się, że świadomość młodzieży w tym zakresie jest tak duża i tak chętnie dzieli się ona tym cennym darem z potrzebującymi. Krew zawsze była, jest i będzie potrzebna. Nie sposób zastąpić jej czymkolwiek.

 Już od rana młodzież pod profesjonalną opieką personelu medycznego z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie – Oddział Terenowy w Garwolinie po rejestracji przystąpiła do oddawania krwi. W trakcie trwania akcji 31 osób oddało 13,756 litrów tego najcenniejszego leku!

Każdorazowo akcja honorowego krwiodawstwa w naszej szkole cieszy się olbrzymim powodzeniem. Tym razem było nie inaczej… Niech świadczy o tym fakt, że wielu uczniów ze względu na ograniczony czas trwania akcji nie zdążyło dziś oddać  krwi. Jesteśmy  z nich dumni i zadowoleni z ich ogromnego zaangażowania w szerzenie idei dzielenia się częścią siebie z potrzebującymi.

Serdecznie dziękujemy za dar serca, za każdą oddaną kroplę krwi. Gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach. Następna już niebawem…

 

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwały: A. Aleksiewicz, M. Pielak, E. Bakiera

 

  

Autor: A.A.