Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

UROCZYSTE PODSUMOWANIE ALERTU EKOLOGICZNO- ZDROWOTNEGO

Nasza szkoła tradycyjnie bierze udział w Alercie Ekologiczno- Zdrowotnym. Nasi uczniowie i nauczyciele oraz rodzice aktywnie włączają się w realizację zadań mających na celu ochronę zdrowia oraz otaczającej nas przyrody, a także przyczyniających się do krzewienia świadomości zdrowotnej i ekologicznej wśród społeczności szkolnej. Jesteśmy szkołą, która od lat zajmuje czołowe miejsca i zdobywa nagrody w tym konkursie.
 
W tym roku szkolnym także jesteśmy laureatami i podczas uroczystości podsumowującej VIII powiatową edycję Alertu Ekologiczno- Zdrowotnego nasi uczniowie odebrali nagrody pieniężne, dyplomy i podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w realizację zadań Alertu od Starosty Powiatowego Dariusza Szczygielskiego oraz Burmistrza Miasta Dęblina Beaty Siedleckiej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dn. 17 października 2019r. w Centrum Ogrodniczym "Daglezja" w Rykach. 
 
Bardzo dziękujemy Komisji Alertowej oraz sponsorom za uznanie i nagrody.
 

 

I.  Z.