Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

To już tradycja naszej szkoły, że w pierwszych dniach października - w rocznicę ostatniej bitwykampanii wrześniowej 1939 roku, stoczonej pod Kockiem przez Samodzielną Grupę Operacyjną ,,Polesie” gen. Franciszka Kleeberga – pierwszoklasiści zostają oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie podczas uroczystości ślubowania.

W tym roku uczniowie wszystkich klas pierwszych, ich wychowawcy, nauczyciele oraz rodzice zebrali się w auli szkolnej 2 października.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor Jolanta Kiebzak, która przybliżyła uczniom historię nadania szkole sztandaru i imienia bohaterskiego generała Franciszka Kleeberga oraz zapewniła, że na początku XXI wieku niezmiennie jesteśmy dumni z naszego patrona – symbolu honoru i wierności ojczyźnie. Mówiła też o obowiązku podtrzymywania tradycji spoczywającym na młodym pokoleniu, zachęcała do kultywowania tradycji, czerpania wzorów z postawy generała i jego żołnierzy.

Następnie przedstawiciele uczniów klas pierwszych stanęli do ślubowania na sztandar, przyrzekając godnie reprezentować szkołę, dochować wierności ideałom głoszonym przez jej patrona oraz złożyli kwiaty pod popiersiem generała F. Kleeberga.

Po wyprowadzeniu sztandaru, zgromadzeni wysłuchali montażu poetycko-muzycznego, w którym uczniowie klas starszych przybliżyli  wydarzenia sprzed 80 lat i bohaterów, którzy często swoim życiem świadczyli,  że honor i ojczyzna są dla Polaków najważniejsze.

Mamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych na zawsze zachowają w swojej pamięci ten wyjątkowy dzień.