Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Ruszyła III Mobilność

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie zawsze stał na stanowisku, że jakość kształcenia zawodowego jest priorytetowa. Wiedza teoretyczna musi być poparta solidnymi, konkretnymi umiejętnościami praktycznymi.

Od czerwca 2018 r. szkoła realizuje kolejny  projekt: Europejskie umiejętności - zawodowy start w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe o numerze 2018-1-PL01-KA102-048049 w ramach programu ERASMUS+. Trzecia grupa 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy wyjechała w dniach 1.06.2019 r. – 16.06.2019 r. do Hiszpanii na zagraniczny staż zawodowy. Opiekę nad młodzieżą sprawują  Jolanta Kiebzak i Artur Misiak. Sewilla przywitała uczestników piękną, słoneczną pogodą. Pierwszy dzień po przylocie to czas na aklimatyzację, pierwsze spacery i wrażenia, poznanie otoczenia. Od poniedziałku łączyć będziemy naukę i pracę z odpoczynkiem.