Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Drukarka ENDER 3D w internacie

                      Zasoby sprzętowe internatu wzbogaciły się o nowy egzemplarz drukarki 3D będącej własnością jednego z wychowanków, ucznia naszej szkoły, klasy 1 TL.

Dzięki uprzejmości wychowanka możliwy jest udział w pracach testowych nad wydrukiem 3D oraz udział wychowanków internatu, zainteresowanych technologią drukowania 3D, w

pracach projektowych.

Autor: M.K.