Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 27
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Rekrutacja do mobilności III oraz IV

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rusza nabór do projektu „EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI – ZAWODOWY START” - Program Erasmus+, Akcja kluczowa - Mobilność edukacyjna; Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczennice/uczniowie kształcący się w zawodach technik mechanik lotniczy/ technik awionik, którzy w dniu wyjazdu będą uczniami klasy III lub IV, nie uczestniczyli jak dotąd w podobnym projekcie mobilności oraz znają język angielski lub hiszpański w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Nabór dotyczy grup wyjeżdżających w czerwcuoraz wrześniu2019r.

Zasady naboru:

  • Uczeń jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [pobierz];
  • Dokumenty rekrutacyjne (załączniki nr 2-5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie)  przyjmuje sekretariat szkoły (pokój nr 5) - Pani Jolanta Chojnacka oraz Pani Edyta Fuksiewicz.
  • Termin złożenia dokumentów: od 21 stycznia do 6 lutego 2019r.;
  • O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydować suma punktów przyznana za kryteria szczegółowe określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy:pobierz

Oświadczenie kandydata: pobierz

Zgoda rodzica: pobierz

Opinia wychowawcy: pobierz

 

 

UWAGA!!!

Dokumenty rekrutacyjne należy drukować w kolorze.

 

 

Zapytania w sprawie projektu:

Artur Misiak

e-mail: slim74@tlen.pl

oraz

Marzena Teodorowicz

e-mail: em_te1@wp.pl