Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Intensywna nauka - kurs Safe Pass

Jedną z korzyści jakie dają praktyki zagraniczne w Irlandii jest pozyskanie karty Safe Pass.

Kurs jest przeznaczony dla pracowników budowlanych oraz dla uczniów i studentów. Jego celem jest zaznajomienie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy, kto wykonuje jakiekolwiek prace budowlane, remontowe lub przebywa na terenie budowy musi posiadać ważną kartę BHP. Karta ważna jest cztery lata.

Nasi elektrycy uczestniczyli w wielogodzinnym kursie Safe Pass z najlepszymi trenerami oraz tłumaczką z kwalifikacjami, która pomagała zrozumieć im  trudne techniczne określenia. Teraz już mają pełne kwalifikacje do nauki zawodu w różnych firmach na terenie Irlandii.