Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Oferta pracy dla mechaników lotniczych - 2

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie prowadzą rekrutację na stanowisko -Mechanik lotniczy

Opis stanowiska:

  • zadania związane z obsługą i remontem  statków powietrznych zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną.

Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne,
  • umiejętność czytania rysunku technicznego,

Prosimy kandydatów o składanie następujących dokumentów:

  • CV
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin oraz po jej zakończeniu na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

Aplikacje prosimy składać  w Dziale Personalnym Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A Oddział w Dęblinie; 08-521 Dęblin, ul. Lotników Polskich 4 lub przesłać e-mailem na adres: rekrutacja@wzl1deblin.pl, Telefon kontaktowy 81 8830122, wew. 230.

Szczegóły oferty na stronie internetowej: http://www.wzl1.mil.pl/aktualnosci/deblin