Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Akcja rejestracji dawców szpiku.

Wszystko co dajesz innym, dajesz sobie samemu”.

Bruno Ferrero

Już po raz drugi społeczność ZSZ nr 1 w Dęblinie podzieliła się tym, co najcenniejsze.

W czwartek, 25 października, społeczność naszej szkoły wzięła udział w rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Kolejni potencjalni dawcy zarejestrowali się w bazie Fundacji DKMS Polska. Każda zarejestrowana osoba to szansa na nowe życie dla osób chorych na białaczkę i inne choroby krwi, potrzebujących przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego.

Rejestracja, poprzedzona akcją informacyjną, prowadzona była przez uczniów - wolontariuszy, którzy przeszli odpowiednie szkolenia. Działania takie zwiększały w uczniach świadomość dotyczącą chorób nowotworowych krwi oraz uświadamiały potrzebę rejestracji dawców komórek macierzystych.

Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są alarmujące: co 35 sekund ktoś na świecie zapada na białaczkę lub inny nowotwór krwi. W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś taka diagnoza. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Większość przeszczepień odbywa się dzięki Dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, by bezinteresownie ratować życie chorego.

Rejestracja każdego potencjalnego dawcy jest bardzo poważną decyzją. W przypadku, gdy okaże się, że któraś z zarejestrowanych osób jest czyimś bliźniakiem genetycznym, daje tej osobie nadzieję na nowe życie. Jeżeli wtedy zrezygnuje, odbiera komuś tą nadzieję. Dlatego musi być świadomy swojej decyzji.

Kto może zostać dawcą?

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja zajmuje tylko chwilę i polega na wypełnieniu formularza, udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań o stan zdrowia i pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranego wymazu zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu.

Dziękuję:

Szkolnej Radzie Wolontariatu zaangażowanej w prowadzoną na terenie szkoły kampanię promocyjną oraz rejestrację.

Pani Małgorzacie Radomskiej, opiekunce szkolnych wolontariuszy, za wspieranie mnie w organizacji całego przedsięwzięcia.

Wszystkim tym, którzy wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności i poszerzając grono zarejestrowanych w bazie DKMS, wyrazili chęć oddania cząstki siebie drugiemu człowiekowi, ofiarowania swoim „bliźniakom genetycznym” największego z możliwych darów – życia.

 

Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę www.dkms.pl

Autor: Marzena Teodorowicz