Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Informacje

Wzór wniosku o przyjecie do internatu:     plik do pobrania

INFORMATOR dla młodzieży i rodziców:    plik do pobrania

  

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacje dla wychowanków Internatu ZSZ nr 1 na rok szkolny 2018/2019:

  

Informujemy, że opłaty za poszczególne posiłki wynoszą:

   śniadanie -3,50 zł

   obiad -6,00 zł

   kolacja -3,50 zł

   (dzienna stawka żywieniowa -  13,00 zł)

 

Opłaty w roku szkolnym 2018/19:

   -zakwaterowanie -50,00 zł  (miesięcznie)

  -kaucja -200,00 zł (jednorazowo)

  -wyżywienie:

  opłata za maj - 286,00 zł –grupa ukraińska

  opłata za czerwiec- 247,00 zł –grupa ukraińska

 

 

Opłaty przyjmowane są w dziale księgowości ZSZ Nr 1 lub przez konto bankowe:

69 8724 0005 2001 0001 9624 0003 (WYŻYWIENIE)

96 8724 0005 2001 0001 9624 0002 (ZAKWATEROWANIE)

Ważne!!!: opłaty za internat należy regulować do 10 -dnia każdego miesiąca.

 

  

Informujemy, że Zespół Wychowawców Internatu dyżuruje podczas 1 - szych poniedziałków miesiąca

w budynku internatu -pok.105, w godz. 16.00-17.00.

 

        Regulaminem internatu. Do pobrania znajduje sie tutaj: pobierz

        Instrukcja postepowania z wychowankami z cukrzycą: pobierz

        Wzór wniosku o przyjecie do internatu: pobierz

        INFORMATOR dla młodzieży i rodziców: pobierz

 

 

Nasz internat mieści się na wspólnym obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Dysponujemy 145 miejscami w 3-osobowych pokojach. Internat oferuje  7-dniową całodobową opiekę wychowawców. W internacie znajduje się stołówka oferująca całodzienne wyżywienie.

Internat zapewnia czas na odpoczynek, naukę, aktywne spędzanie czasu wolnego, a także rozwijanie zainteresowań. Internat to „drugi dom” uczący samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych, wychowuje i otwiera na przyjaźnie. W trosce o pełny i integralny rozwój oraz bezpieczeństwo wychowanków wychowawcy internatu oczekują ścisłej współpracy z Rodzicami.

 

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Internat czynny jest w okresie całego roku szkolnego.
O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

  • ­    mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób                             utrudniony,
  • ­    wykazujący się odpowiednią oceną z zachowania,
  • ­    posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Dęblinie i najbliższej okolicy.
Internat organizuje współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów w nauce i zachowaniu, rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz problemów materialnych i organizacyjnych internatu. Rodzice (opiekunowie) mogą odwiedzać swoje dzieci w internacie za zgodą wychowawcy internatu.

 

 

Wychowawcy w internacie i Młodzieżowa Rada Internatu:

 

Pielak Marta   -  kierownik internatu

INTERNAT   kontakt telefoniczny: 693-346-689


Wychowawcy:                                                                                   Młodzieżowa Rada Internatu:


1. Aleksiewicz Agata                                                                                  Przewodniczący - Kyryl Moskaliuk
    

2. Bakiera Elżbieta                                                                                     Zastępca                - Yurii Kukurudza

          
3. Bukhovtsev Artur                                                                                   Skarbnik                - Vadym Patoska   
    
4. Calka Iuliia                                                                                               

5. Zawada Teresa

6. Kupiec Marek

7. Liszkiewicz Beata

8. Malska Monika

9. Maziarek Grażyna

10. Radomska Małgorzata

11. Rybak Zofia

12. Strumnik Anna

13. Kalbarczyk Maria