Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

FESTYN PROFILAKTYCZNY Z OKAZJI DNIA TRZEŹWOŚCI pod hasłem "TRZEŹWO, ZDROWO, KOLOROWO"

26 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Festyn Profilaktyczny pod hasłem "Trzeźwo, zdrowo, kolorowo" z okazji Dnia Trzeźwości zorganizowany przez pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz  naszego pedagoga szkolnego.  W festynie udział wzięli przedstawiciele wszystkich dęblińskich i stężyckich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie klas pierwszych naszej szkoły.

Wszystkich zebranych powitała nasza pani Dyrektor, a słowo wstępne wygłosiła p. dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dęblinie- p. Magdalena Piechota.  Wśród zaproszonych gości zalazła się p. Burmistrz Dęblina, kierownik OPS, Naczelnik Oświaty oraz przewodnicząca MKRPA i przedstawiciel gminy Dęblin.  Krótką opowieść o swoich przykrych życiowych doświadczeniach z alkoholem przedstawił młodzieży członek   Klubu Abstynenta "KROKUS" – p. Krzysztof.

Dalszą część festynu wypełniła praca w grupach międzyszkolnych. Uczniowie wykonywali plakaty, zgodnie z wylosowanymi hasłami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaprezentowali w galerii swoje prace, a liderzy grup omówili przebieg i efekty pac poszczególnych zespołów.

Festyn zakończyło wręczenie nagród oraz wspólny poczęstunek i wymiana kontaktów między uczniami różnych szkół.

 

 

 

Autor: I.Z.