Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

FINAŁ KONKURSU MTT

Nasz uczeń Tomasz Bąska jako jedyny z powiatu ryckiego i okolic wziął udział w etapie finałowym konkursu  „Matematyka w technice dla technika”.

Najlepsi uczestnicy rozwiązywali zadania 27 lutego 2018 roku w sali Ox.130 Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.

Zadania konkursowe obejmowały zagadnienia dotyczące zastosowania wzorów Viete’a, wykorzystania twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym, optymalizacyjne z uwzględnieniem pochodnej oraz stereometryczne w zakresie rozszerzonym.

Uczniem opiekowała się p. Agnieszka Ungiert.

Uroczyste podsumowanie oraz ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20 marca 2018 r.

  

Autor: A.U.