Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

PODZIĘKOWANIA

„A ten zwycięzcą, kto drugiemu da

Najwięcej światła od siebie!”

                                                        A. Asnyk

 

Organizatorki zbiórki: A. Aleksiewicz i Z. Rybak serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, którzy wsparli Akcję na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach.