Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG”

11 grudnia 2017r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. F. Kleeberga w Dęblinie po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”.

Uczestnicy brali udział w teście konkursowym pt. „Państwo Polskie – Polska po 1945 roku”.  Szkolnym organizatorem konkursu była Pani Urszula Pacholska. Wśród uczniów biorących udział w konkursie znaleźli się:
Biżek Bartosz oraz Ignaczek Damian(2 T.L), Surmacz Dawid oraz  Pikuła Krystian (2 T.E), Czyszek Cezary (1 T.E), Stobiecki Aleksander (1 T.L), Małkiewicz Kacper (3 T.L 2), Kryczka Jakub (2 T.K), Muszyński Grzegorz (4 T.I), Sągol Emil (4 T.L 1), Buts Volodymyr (4 T.L 2)

Uczestnictwo w konkursie dostarczyło naszym uczniom rozrywki umysłowej, było sprawdzianem ich umiejętności, a jednocześnie przyczyniło się do popularyzacji i pogłębiania wiedzy historycznej o Polsce.

 

Autor: U.P.