Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

UROCZYSTE PODSUMOWANIE ALERTU EKOLOGICZNO- ZDROWOTNEGO 2016/17.

Nasza szkoła tradycyjnie bierze udział w Alercie Ekologiczno- Zdrowotnym. Nasi uczniowie i nauczyciele oraz rodzice aktywnie włączają się w realizację zadań mających na celu ochronę zdrowia oraz otaczającej nas przyrody, a także przyczyniających się do krzewienia świadomości zdrowotnej i ekologicznej wśród społeczności szkolnej. Jesteśmy szkołą, która od lat zajmuje czołowe miejsca i zdobywa nagrody w tym konkursie.

W ubiegłym roku szkolnym także zostaliśmy laureatami. Podczas uroczystości podsumowującej VII powiatową edycję Alertu Ekologiczno- Zdrowotnego nasi uczniowie odebrali nagrody pieniężne, dyplomy i podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w realizację zadań Alertu od Starosty Powiatowego Stanisława Jagiełło oraz Burmistrza Miasta Dęblina Beaty Siedleckiej.

 

Uroczystość, którą przygotowała p. Aneta Okoń ze Starostwa Powiatowego oraz p. Joanna Chrzanowska z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej odbyła się w dn. 6 października 2017r. w Centrum Ogrodniczym „Daglezja” w Rykach.

 

Bardzo dziękujemy komisji alertowej oraz sponsorom za uznanie i nagrody.

 

I. Z.