Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

Adres

08-530 Dęblin
ul. Tysiąclecia 3
tel. 81 883 02 74
internat: 693 346 689
e-mail:zsz1deblin@interia.pl

"Matematyka dla każdego" - wyjazd na UMCS

W dniu 20 września 2017 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką Pań Moniki Malskiej i Marty Pielak uczestniczyli  w wykładach zorganizowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Hasłem tegorocznego wydarzenia była "Matematyka dla każdego", w której to programie zawarte było wiele informacji, warsztatów oraz wystaw popularyzujących matematykę jak i informatykę.  Uczniowie podczas trwania jednego z wykładów pod tytułem "Wirtualna przestrzeń - Projektowanie 3D" mieli możliwość zapoznania się z technologiami informatycznymi związanymi z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych. Zaprezentowane zostały projektory do projekcji filmów trójwymiarowych, skanery wraz z drukarkami 3D, myszki przestrzenne oraz możliwości najnowszych specjalistycznych oprogramowań 3D.

Wydarzenie to zapoczątkowało projekt , którego formą realizacji jest powstawanie kółek zainteresowań , tworzenie warsztatów tematycznych prowadzonych przy współpracy nauczycieli i pracowników naukowych uczelni wyższych regionu lubelskiego (UMCS, Politechnika Lubelska oraz KUL). Projekt ten jest skierowany do młodzieży szkolnej będącej na różnych etapach kształcenia oraz do nauczycieli.